Evenementen van komend schooljaar 2018-2019

Cultuurdag Stella Maris College  ‘Express yourself!’

Op donderdag 30 augustus 2018 wordt er voor de tweedejaars leerlingen van het Stella Maris College weer de jaarlijkse cultuurdag georganiseerd. Het thema van deze dag is hiphop.
Onder begeleiding van 4XM volgen de leerlingen de volgende workshops: hiphop, DJ, beatbox, breakdance, graffiti en rap.

Koningsspelen

Op vrijdag 12 april 2019 worden de Koningsspelen 2019 georganiseerd. De koningsspelen is een nationale sportieve dag voor alle groepen van de basisschool. Sport en Cultuur Valkenburg verzorgt een aanbod voor de groepen 5 tot en met 8. Beweging en creativiteit staan tijdens deze Koningssportdag centraal!

Binnenschools cultuurprogramma

Binnen de vier basisscholen van de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt er voor de groepen 1 tot en met 8 een binnenschools cultuurprogramma aangeboden. De leerlingen krijgen binnen dit programma workshops en lessen aangeboden door verschillende cultuuraanbieders, zoveel mogelijk, uit de lokale omgeving.

De groepen zijn hierbij in de volgende disciplines verdeeld: beeldende vorming, muziek, literatuur en om het jaar theater en dans.

Daarnaast krijgen de scholen ieder jaar de mogelijkheid om binnen schooltijd een bezoek te brengen aan het Bonnefantenmuseum in Maastricht en het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook organiseert de Kunst- en Cultuurraad (KCR) verschillende culturele naschoolse activiteiten, zoals het Sjtraotkriete en het Jeugdtheater.

Hieronder volgt een kort overzicht van de geplande activiteiten waaraan de leerlingen dit schooljaar binnen schooltijd allemaal zullen deelnemen.

Groep 1 en 2: Het Kinderatelier;
Groep 3 en 4: Mime & Clownerie 1;
Groep 5 en 6: Lokale harmonie;
Groep 7 en 8: Poëzieworkshop door Quirien van Haelen.

Toon je Talent

Vanaf 2018/2019 zullen drie basisscholen binnen de gemeente deels het aanbod volgen van Toon je Talent, zie voor meer info over dit project: http://www.kaleidoscoop.net/nl/toon-je-talent.aspx.

 

Programma cultuur, natuur- en milieu educatie 2018/2019

Naast het cultuurprogramma krijgen de leerlingen ook een natuur- en milieuprogramma aangeboden. De groepen zijn ook hierbij in verschillende disciplines verdeeld: dieren, oude ambachten, zwerfafval en duurzaamheid.

Op het gebied van natuur- en milieueducatie staan de volgende activiteiten gepland:

Groep 1 en 2: Boerderijbezoek in St. Geertruid;
Groep 3 en 4: Scholenproject met de blokbreker en imker, door IVN Valkenburg;
Groep 5 en 6: Pick It Up, in samenwerking met CNME;
Groep 7 en 8: Cradle tot Cradle, door CNME.